Algemene ledenvergadering 2022

Beste leden en vrijwilligers,

Op zaterdag 16 juli a.s. zal de ALV 2022 plaatvinden in de multifunctionele ruimte van recreatieoord “De Warande”. Het exacte tijdstip volgt nog, we verwachten eind van de middag.
Zet 16 juli vast in je agenda, nadere informatie volgt!

Namens het bestuur