Op zaterdag 23 maart hebben we de ALV 2024 gehouden. Tijdens de ALV heeft het bestuur wederom verantwoording afgelegd betreffende het gevoerde beleid 2023 en de plannen voor 2024 toegelicht. Daarnaast is door de ALV de nieuwe contributie vastgesteld. Deze nieuwe contributie geldt per 1 mei 2024.

Daarnaast is in de vergadering, zoals eerder aangekondigd, afscheid genomen van Jeroen Weterings. Zoals ook tijdens de ALV al gedeeld willen we Jeroen enorm bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging en de waterpolo-afdeling in het bijzonder. Zonder zijn actieve bijdrage zou de waterpolo-afdeling niet zijn geworden wat het nu is.

 


Vacatures

Binnen het bestuur en de algemene afdelingen daaromheen zijn een aantal vacatures ontstaan, welke we graag onder de aandacht brengen. Mocht je interesse hebben in een van deze posities, of eerst meer informatie hierover willen, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden of uw voorzitter (Bram). Het bestuur verdeelt de portefeuilles onderling, om de verschillende onderdelen van de juiste aandacht te voorzien is het van belang dat alle posities bezet zijn, vele handen maken licht werk.

Secretaris (nu niet ingevuld)

Als secretaris vorm je een essentieel onderdeel van het bestuur. Je bent onderdeel van het Dagelijks Bestuur en nauw betrokken bij de besluitvorming en agenda binnen het bestuur. Naast de agenda voor de bestuursvergadering en de notulen/besluitenlijst ben je de spin in het web met betrekking tot de communicatie binnen de vereniging. Van belang is dat je punctueel bent, over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt en een gezonde dosis gezelligheid meebrengt naar de bestuurstafel. Wat we bieden is een plek in het hart van het bestuur, waarbij je een directe bijdrage hebt aan de gang van zaken binnen de club en mee richting kunt geven aan de toekomst van de vereniging. Het verwachte tijdsbeslag zal gemiddeld ongeveer 1 a 2 uur per week bedragen.

Algemeen Bestuurslid (sociale agenda/feestcommissie (nu niet ingevuld))

Als Algemeen Bestuurslid ben je verantwoordelijk voor de sociale agenda binnen de vereniging. Dit houdt in dat je de jaarkalender met betrekking tot de evenementen vormgeeft, zodat tijdig met de afdelingen kan worden afgestemd over de nadere invulling van de activiteiten. Hierbij kun je denken aan 5/12, Paaseieren zoeken, maar ook de afstemming rond het Jeugdkamp en het Natte Kaaienbal. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor deze bijzondere projecten. Je bent namens de vereniging het aanspreekpunt voor diverse partijen die van belang zijn voor dergelijke activiteiten, zoals b.v. de uitbater van De Brasserie. Om dit vorm te geven ben je een gezelligheidsdier met organisatorisch talent, verantwoordelijkheidsgevoel en in staat om de nodige relaties te onderhouden binnen en buiten de vereniging. We bieden je een plek aan de bestuurstafel, waarbij je mee kunt bepalen hoe de sociale agenda van de vereniging eruit kom te zien en je direct betrokken bent bij de besluitvorming binnen de vereniging.

Bestuurslid Waterpolo (WPC) (nu niet ingevuld)

Als bestuurslid Waterpolo vertegenwoordig je de waterpolo-activiteiten (WPC) binnen het bestuur. Je geeft sturing aan de waterpolo-commissie (WPC), met wie je het beleid bepaalt en hier uitvoering aan geeft. Uiteraard zijn al veel zaken geregeld en staat er een enthousiast team (WPC) klaar om hierbij te assisteren. In de afgelopen jaren is door de vereniging geïnvesteerd in een kwaliteitsimpuls op technisch vlak, waardoor de organisatie heeft voorgesorteerd op een verdere groei van (met name) jeugdleden, wat een speerpunt blijft naar de toekomst, om zodoende op de lange termijn een solide opleidingsclub te zijn in de regio. Dit is wat we als vereniging ook naar de toekomst willen blijven doen. Het aftredend bestuurslid (Jeroen Weterings) blijft beschikbaar voor ondersteuning, advies en overdracht en houdt een actieve rol binnen de WPC als scheidsrechters-coördinator.

Coördinator Badhuur

Als coördinator ben je het aanspreekpunt voor de verschillende afdelingen binnen de vereniging op het gebied van badhuur. Elk jaar in mei maak je samen met de commissievoorzitters het rooster voor het volgende seizoen (sept t/m april). Gedurende het seizoen geef je wijzigingen vanuit de gemeente door aan de betreffende afdeling en stem je verzoeken vanuit de afdelingen voor extra badwater af met je aanspreekpunt bij het zwembad. Tenslotte kijk je de maandelijkse factuur van de badhuur na en splits je de kosten uit per afdeling. Dit alles kost je maximaal 2 uur per maand. Alleen in de maand mei als het nieuwe rooster wordt bepaald kan dat oplopen naar ongeveer 4 uur. De huidige coördinator (Niels Kielman) blijft beschikbaar voor vragen en om een en ander in een rustig tempo over te dragen. Als Coördinator Badhuur kom je in aanmerking voor de Vrijwilligerskorting op de contributie.