Vacatures

Binnen het bestuur zijn een aantal vacatures ontstaan, welke we graag onder de aandacht brengen. Mocht je interesse hebben in een van deze posities, of eerst meer informatie hierover willen, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden of uw voorzitter (Bram).

Secretaris

Als secretaris vorm je een essentieel onderdeel van het bestuur. Je bent onderdeel van het Dagelijks Bestuur en nauw betrokken bij de besluitvorming en agenda binnen het bestuur. Naast de agenda voor de bestuursvergadering en de notulen/besluitenlijst ben je de spin in het web met betrekking tot de communicatie binnen de vereniging. Van belang is dat je punctueel bent, over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt en een gezonde dosis gezelligheid meebrengt naar de bestuurstafel. Wat we bieden is een plek in het hart van het bestuur, waarbij je een directe bijdrage hebt aan de gang van zaken binnen de club en mee richting kunt geven aan de toekomst van de vereniging. Het verwachte tijdsbeslag zal gemiddeld ongeveer 1 a 2 uur per week bedragen.

Algemeen Bestuurslid (sociale agenda)

Als Algemeen Bestuurslid ben je verantwoordelijk voor de sociale agenda binnen de vereniging. Dit houdt in dat je de jaarkalender met betrekking tot de evenementen vormgeeft, zodat tijdig met de afdelingen kan worden afgestemd over de nadere invulling van de activiteiten. Hierbij kun je denken aan 5/12, Paaseieren zoeken, maar ook de afstemming rond het Jeugdkamp en het Natte Kaaienbal. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor deze bijzondere projecten. Je bent namens de vereniging het aanspreekpunt voor diverse partijen die van belang zijn voor dergelijke activiteiten, zoals b.v. de uitbater van De Brasserie. Om dit vorm te geven ben je een gezelligheidsdier met organisatorisch talent, verantwoordelijkheidsgevoel en in staat om de nodige relaties te onderhouden binnen en buiten de vereniging. We bieden je een plek aan de bestuurstafel, waarbij je mee kunt bepalen hoe de sociale agenda van de vereniging eruit kom te zien en je direct betrokken bent bij de besluitvorming binnen de vereniging.

Bestuurslid Zwemopleiding

Als bestuurslid Zwemopleiding, geef je invulling aan de Oriƫntatie op de Zwemsporten (voorheen Sterrenplan). Dit houdt in dat de connectie tussen het leszwemmen van de gemeente en de instroom van jonge zwemmers naar onze vereniging wordt vormgegeven, zodat de toekomst van de wedstrijdsporten kan worden geborgd door een solide instroom en doorstroom van enthousiaste (jonge) zwemmertjes. Dit betreft een nieuwe invulling, daar deze positie voorheen zag op het leszwemmen. Hierdoor zal er veel ruimte zijn om er een eigen draai aan tegeven, uiteraard in overleg met de andere bestuursleden/afdelingen binnen de vereniging. Om dit gestalte te geven sta je in direct contact staan met de zwemles van de gemeente om de samenwerking te bevorderen (het Sportbedrijf heeft ook belang bij een goede aansluiting). Zo mogen we bijvoorbeeld demonstraties verzorgen bij het afzwemmen en kunnen we met de andere initiatieven (b.v. Sportweek) zorgen dat er meer kinderen interesse krijgen in de zwemsporten. Om dit tot stand te krijgen beschik je over organisatorische vaardigheden en weet je anderen met enthousiasme te overtuigen en te betrekken.