Verenigings Vertrouwens Persoon

OZ&PC De Warande heeft één Verenigingsvertrouwenspersoon (VVP).

Bij deze persoon kunnen voorvallen gemeld worden, omgang met elkaar besproken worden, gebrek aan privacy, misstanden en dergelijke kenbaar gemaakt worden – wat niet via de normale contacten bij de coördinatoren, commissievoorzitters of bestuursleden terecht komt of hoeft te komen – zonder dat deze informatie direct binnen de club wordt verspreid naar anderen.

Wat doet de VVP:

  • De VVP is een lid van de vereniging en door zijn/haar werk/opleiding en achtergrond bekend is met maatschappelijke ontwikkelingen en heeft kennis van het omgaan met personen.
  • Als iemand het gevoel heeft dat hij/zij niet gehoord wordt of niet weet waar je met je vragen c.q. gevoelens naar toe kunt, kun je contact opnemen met de VVP. Je kunt hierbij denken aan verbaal geweld, discriminatie, fysiek geweld en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, waar dus ook pesten onder kan horen.
  • Er wordt een afspraak gemaakt en de VVP zal je verhaal aanhoren in een afgeschermde omgeving en er wordt dan in dit gesprek een plan opgesteld, hoe je de klacht/het probleem/de misstand het best aan kunt pakken.

Afhankelijk van de ernst van het voorval zal er vervolg kunnen zijn door:

  1. terugkoppeling naar het bestuur (vaste contactpersoon) voor opvolging EN het maken van beleid voor de toekomst. Als er stappen moeten worden genomen in overleg met de VVP mag ook daadkrachtig opgetreden worden (gebaseerd op eigen beleid).
  2. doorleiden naar professionele hulpverlening zonder dat het bestuur er direct bij betrokken is of inhoudelijk (volledig) op de hoogte is;
  3. aanhoren van de persoon en hem/haar van raad voorzien, zonder directe stappen naar derden

Waar dient de VVP bijvoorbeeld niet voor benaderd te worden:

De VVP is er om te zorgen dat jij in een veilige omgeving kunt zwemsporten, en dit is een zeer verantwoordelijke en zware taak. De VVP is er dan ook niet voor elke klacht of voor elk punt waar jij als zwemsporter niet tevreden over bent. Zoals:

  1. je bent het niet eens met de opstelling van je trainer
  2. je zou graag in een ander team spelen
  3. als ouder vind je de trainer van het team niet goed.

Een VVP luistert en handelt in jouw belang, maar bedenk goed waarvoor je de VVP benadert.

Een vertrouwenspersoon volgens de KNZB:

Op de website van de KNZB staat  de functieomschrijving van een VVP-er uitgebreid beschreven, klik hier

De VerenigingsVertrouwensPersoon van OZPC de Warande is:

Geert Beskers

Geert is te bereiken via e-mail:

vertrouwenspersoon@ozpcdewarande.nl